Ewidencja czasu pracy kierowców we Wrocławiu

Prawidłowa ewidencja czasu pracy kierowców to gwarancja właściwie wyliczonych wynagrodzeń oraz bezpieczeństwa w przypadku kontroli drogowej. Właściciel firmy transportowej zobowiązany jest do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji pracy dla każdego pracownika, co realizowane jest najczęściej przy pomocy odpowiednich programów lub specjalizujących się w ewidencji firm zewnętrznych, takich jak ECPTAX.

Warto pamiętać, że poprawność zapisu zależy w głównej mierze od osoby obsługującej urządzenie. Jeżeli chcą mieć Państwo całkowitą pewność, że każdy z kierowców potrafi sprawnie i pewnie obsługiwać się tachografem w swoim pojeździe, zachęcamy do organizacji szkoleń z obsługi tachografów. Tego rodzaju szkolenia prowadzimy nie tylko dla nowych kierowców w szkołach jazdy na terenie Wrocławia, ale i dla przedsiębiorców prywatnych.

Jakie informacje powinna zawierać karta ewidencji czasu pracy kierowcy?

Wbrew pozorom karta ewidencji czasu pracy kierowcy nie zawiera wyłącznie liczby godzin, podczas których dany kierowca wywiązywał się ze swoich obowiązków zawodowych. Oprócz liczby przepracowanych godzin oraz dokładnego czasu rozpoczęcia i zakończenia zmiany urządzenie rejestruje również dni wolne od pracy i szczegóły dyżurów. Na potrzeby ewidencji zbierane są również informacje dotyczące zwolnień od pracy oraz nieusprawiedliwionych nieobecność. W odmienny sposób rejestrowana jest również liczba godzin nadliczbowych oraz tych, przepracowanych w porze nocnej. Szczegółowa rejestracja czasu pracy kierowcy pozwala na precyzyjne wyliczenie należnego wynagrodzenia. Serdecznie zachęcamy do współpracy zarówno klientów z Wrocławia, jak i okolicznych miejscowości.