Rozliczanie czasu pracy kierowców – Rzeszów

Rozliczanie czasu pracy kierowców na podstawie rzetelnie prowadzonej ewidencji to regulowany prawnie obowiązek spoczywający na przedsiębiorcach zatrudniających pracowników – w szczególności kierowców zawodowych. Tylko rzetelnie, precyzyjnie wykonana ewidencja pozwala w sposób prawidłowy naliczyć należne wynagrodzenie dla pracownika mobilnego i uchronić firmę przed wysokimi karami finansowymi.

Zgodne z prawem i wytycznymi rozliczanie czasu pracy kierowcy, w oparciu o prawidłową ewidencję czasu pracy pozwala nie tylko uniknąć roszczeń pracownika względem pracodawcy, ale też skorzystać z przewidzianych prawem ulg do ZUS i zaliczek PIT4 zapewniając jednocześnie godziwe wynagrodzenie, korzyści dla przedsiębiorcy i obopólne bezpieczeństwo. Dopilnujemy, żeby rozliczenia zgadzały się co do minuty i co do złotówki.

Zajmujemy się rozliczaniem czasu pracy w Rzeszowie, a także rozliczaniem czasu pracy kierowców we Wrocławiu

 

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców z pomocą zewnętrznej firmy

Powierzając nam prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców, zyskują Państwo pewność otrzymania prawidłowych informacji potrzebnych do ustalenia dla każdego pracownika wynagrodzenia.

Wśród elementów składowych ewidencji czasu pracy wyróżniamy m.in.:

  • liczbę przepracowanych godzin z uwzględnieniem godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;
  • liczbę nadgodzin;
  • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej lub w weekendy i święta ustawowo wolne od pracy;
  • dni wolne od pracy – z oznaczeniem tytułu/powodu nieobecności;
  • liczbę godzin ewentualnych dyżurów.

My, jako specjaliści zajmujący się ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców, na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany w tym zakresie. Dzięki temu możemy świadczyć profesjonalne, zgodne z najwyższymi standardami usługi w ramach outsourcingu.

Zachęcamy Państwa do kontaktu – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszych usług.