Pomoc prawna dla kierowców we Wrocławiu

Fachową pomoc prawną zapewniamy zarówno kierowcom realizującym przewozy na terenie Wrocławia i okolic, jak i osobom odpowiedzialnym za transport ludzi lub mienia poza granicami kraju. Doskonale znamy specyfikę polskiego i międzynarodowego transportu, dlatego też możemy zapewnić naszym klientom wyjątkową skuteczność podejmowanych przez nas działań.

Kiedy szybka pomoc na trasie jest szczególnie istotna?

Problemy na granicy, ograniczenia w ruchu drogowym na danym odcinku trasy czy kontrola drogowa to sytuacje, w przypadku których nie ma czasu na domysły i spekulacje. Trzeba działać szybko, pewnie i stanowczo, aby nie narazić przewoźnika lub kierowcy na jeszcze większe straty, związane z nieterminowym lub nienależycie zrealizowanym przewozem. Natychmiastowa pomoc dla kierowcy w trasie jest szczególnie ważna również w przypadku transportu, gdzie czas ma kluczowe znaczenie. W szczególności przewóz osób, żywych zwierząt, świeżej żywności czy leków musi zostać zrealizowany zgodnie z planem i wyznaczonym czasem, bez względu na zaistniałe okoliczności.

Pełne wsparcie dla kierowców i przedsiębiorców

Decydując się na współpracę z naszą firmą mają Państwo stały dostęp do doświadczonych ekspertów, specjalizujących się w prawie transportowym. Ze swojej strony zapewniamy doradztwo prawne, pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz profesjonalna analizę wszelkich firmowych umów. Udzielamy porad w zakresie rozliczania czasu pracy i delegacji kierowców, wymogów nakładanych przez pakiet mobilności, obowiązków kierowcy i przewoźnika, warunków technicznych pojazdu czy dokumentacji transportowej. Mogą państwo na nas liczyć w każdej sytuacji!